dissabte, 11 de maig de 2013

Descobreixen una proteïna que vincula l'estrès i la depressió


Encara que se sap que l'estrès crònic pot arribar a produir depressió, els mecanismes que regulen aquesta relació no estan clars. Ara, una nova investigació que es publica a la revista PNAS ha identificat una proteïna que pot aclarir aquesta vinculació.
Normalment, quan ens trobem en situacions d'estrès, el nostre organisme produeix grans quantitats de cortisol, una hormona que, si bé a petites dosis té efectes positius, pot actuar de forma negativa sobre el nostre cervell quan l'estrès es fa crònic. Una de les conseqüències és l'activació dels receptors dels glucocorticoides, que provoquen al seu torn la disminució en la producció de neurones en l'hipocamp, efecte observat en pacients amb  de depressió. La nova investigació, ha revelat el paper de la proteïna SGK1 com a mediadora en aquests processos. Per a això, aquesta molècula manté actius els receptors dels glucocorticoides i, a més, disminueix la formació de noves cèl·lules en una regió de l'hipocamp que es relaciona amb la regulació de l'estat d'ànim.
Recents estudis, d'altra banda, revelen que, en bloquejar la proteïna SGK1, els efectes de l'estrès sobre la producció de neurones disminueixen, de manera que s'obre una nova via per desenvolupar tractaments antidepressius. Els fàrmacs dissenyats per reduir els nivells de SGK1 en pacients deprimits podrien ser, per tant, una prometedora estratègia per als futurs tractaments antidepressius.

Recomanem per a veure la notícia completa fer click aquí.