dissabte, 11 de maig de 2013

Neurones a partir de cèl·lules de la pell


Noves investigacions desvetllen que la plasticitat cel·lular possibilita transformar cèl·lules de pell d'adults en precursors neuronals. Amb la nova tècnica, que publica Cell, la transformació és directa: es prenen les cèl·lules de la pell, es cultiven al costat d'un virus i aquest les modifica fins a formar precursors neuronals.

En concret, s’ha utilitzat el virus Sendai, causant de refredats. Eliminar després el patogen és fàcil,es fa escalfant el cultiu. A part de la senzillesa, la tècnica té l’avantatge de que virus no integren el seu material genètic en el de les cèl·lules. 

Concretament, l'estudi evidencia, la increïble plasticitat de les cèl·lules humanes. En contra del que es pensava, aquestes tenen la capacitat de transformar-se en qualsevol altra d'un tipus molt diferent, encara que sigui una qualitat que està adormida (per això mateix van rebre l'últim Nobel de Medicina Gurdon i Yamanaka).

És, a més, una prova de la gran velocitat a què arriben les novetats. No fa ni 10 anys que va començar a parlar-se del potencial de les cèl·lules mare embrionàries. I ara, ja hi ha tres fonts possibles de material de regeneració: els embrions, les cèl·lules adultes via la iPS i, ara, aquesta transformació directa.

També es cert que aquest canvi (de pell a neurona) podria no ser generalitzable.Pell i neurones comparteixen una base embrionària que potser podria facilitar aquesta transformació. Però, en qualsevol cas, s'obre una nova possibilitat: a curt termini, disposar de teixits per investigar malalties o fàrmacs. A llarg, generar teixits i òrgans per a trasplantament.
En aquest enllaç podreu veure la notícia completa fer click aquí