diumenge, 5 de maig de 2013

Nou tractament per a la cirrosi hepàtica.

Per més informació consultar: NCYT

La proteïna SPARC intervé en el desenvolupament de la fibrosi hepàtica que pot derivar en cirrosi o càncer de fetge. A partir d'aquesta informació s'intenta produir un tractament que inhibeixi l'expressió del gen que produeix aquesta proteïna.

Curant o evitant l'aparició de fibrosi hepàtica es podria arribar a prevenir el desenvolupament de la cirrosi que provocaria la necessitat d'un trasplantament de fetge. Per conèixer el paper fonamental d'aquesta proteïna van ser produïts certs ratolins modificats genèticament perquè no expressessin la proteïna SPARC, obtenint com a resultat que aquests ratolins no patien fibrosi hepàtica encara que aquesta fos inculcada, en canvi en ratolins normals va succecir el contrari. Aquesta investigació també va ser comprovada en humans, ja que van ser analitzats diferents teixits tant de persones sanes com de pacients amb cirrosi, així es va demostrar que hi havia més presència de la proteïna en aquelles persones que patien aquesta malaltia.

En la meva opinió crec que aquest nou descobriment podria arribar a facilitar l'eliminació de la fibrosi hepàtica, malaltia que pot donar lloc a càncer de fetge. Amb la inhibició de la proteïna SPARC es podria reduir el nom de trasplantaments de fetge, així evitant que el pacient passi per un llarg procés d'espera per trobar un fetge compatible. Encara que com assenyalen els científics d'aquesta investigació podrien arribar ha haver diferents problemes perquè els obstacles que es presenten en humans podrien ser diferents als problemes que es troben en animals.