dissabte, 11 de maig de 2013

Obtenen tomàquets sense fecundació ni llavors i de qualitat


Obtesos fruïts de tomata sense llavors. Actualment, un equip d'investigadors liderat pel Consell Superior d'InvestigacionsCientífiques (CSIC) ha aconseguit obtenir tomates sense llavors i amb un elevat contingut en carotenoides a partir d'ovaris no fecundats. El treball ha estat publicat a la revista Plant Biotechnology Journal.
La major part de les espècies de plantes no produeixen el pas de flor a fruit en absència de fecundació. No obstant això, en determinades condicions, hi ha la possibilitat que passi per un altre procés denominat partenocarpia.
L’experiment consisteix en bloquejar, mitjançant enginyeria genètica, el desenvolupament dels estams ,i així generar plantes amb esterilitat masculina. Els ovaris d'aquestes es desenvolupen sense necessitat de fecundació, i dóna lloc a fruits sense llavors o partenocàrpics.
[Img #13489]
Amb tot açò s’ha aconseguit crear plantes transgèniques estèrils de tomata a  partir de la varietat comercial coneguda com Moneymaker. Després de realitzar anàlisis metabòlics dels fruits partenocàrpics obtinguts, s’ha observat una millora de les propietats nutricionals i un augment en caretonoides com el licopè, que té propietats antioxidants .
Tots els experiments, fins ara,havien desenvolupat fruits partenocàrpics mitjançant l'ús de reguladors del creixement de la planta. No obstant això, segons els investigadors, aquests tractaments exògens condueixen generalment a malformacions i a fruits de baixa qualitat.
L'eliminació genètica dels teixits masculins de les flors ja l'havíem dut a terme amb anterioritat en altres espècies com el gerani, la colza i el tabac, aconseguint així exemplars estèrils. Però, al contrari del que passa amb aquestes espècies, les plantes de tomàquet modificades desenvolupen fruits partenocàrpics amb gran eficàcia.

Per a veure la notícia complta fer click aquí