dissabte, 19 de maig de 2012

Les neurones i els mitocondris

Les neurones són les unitats estructurals i funcionals del sistema nerviós. Són les encarregades de transmetre l'impuls nerviós, cosa que li suposa un gran aport d'energia. Els mitocondris són els encarregats de proporcionar aquest aport d'energia en forma d'ATP.
En un estudi liderat per l'Institut d'Investigació biomèdica de Barcelona i publicat a la revista Nature Communications s'ha descobert una agrupació de sis gens que són els responsables de regular el moviment i la posició dels mitocondris al llarg de les neurones. Algunes neurones poden ser molt llargues i per això és especialment important la distribució dels mitocondris en la neurona perquè arribe l'energia suficient a tota la cèl·lula.
Alteracions en aquests gens poden causar diverses malalties del sistema nerviós, com ara el Pàrkinson o lamalaltia de Charcot Marie Tooth.
A més, l'expressió d'aquest gen podria estar també relacionada amb altres infermetats, com malalties del metabolisme o de tipus canceroses.
Sense dubte, aquest descobriment obri una nova via d'investigació per a trobar la cura d'aquestes malalties i millorar la qualitat de vida dels que les pateixen.
Aquest article està relacionat amb el sistema nerviós, el qual va exposar el meu grup de treball a classe de Biologia Humana.