diumenge, 13 de maig de 2012

La genètica i el càncer de pàncrees

El càncer és una malaltia molt estesa i temuda per tot el món. Les seues causes estan associades tant a factors socials com ambientals (epigenètica). En un estudi liderat per Perdo Pérez-Mancera i publicat en la revista Nature ha descobert un gen anomenat USP9X que es troba molt relacionat amb el càncer de pàncrees.
Per trobar aquest gen els investigadors van emprar un mètode anomenat Transposón Bella Durmiente. En aquest sistema, els científics observaben la col·locació dels transposóns (fragments mòbils d'ADN capaços d'activar i inactivar gens) en el genoma de ratolins amb aquest tipus de càncer per localitzar el gen USP9X.
Els resultats obtinguts en ratolins es va confirmar en humans. La conclusió a la que van arribar els investigadors va ser que en la mesura en que aquest gen es troba més inactiu, no modificat, el grau del càncer de pàncrees és més elevat i, per tant, la malaltia es troba més metastatitzada arreu del cos. És més, aquest gen està present en un 15% dels pacients amb aquest tipus de càncer.

Aquest estudi obri una via d'investigació per trobar fàrmacs denominats moduladors epigenètics que reactiven l'expressió del gen USP9X.
Aquesta notícia està molt estretament relacionada amb el temari sobre genètica que hem estudiat a classe de Biologia. Especialmemt amb l'apartat de genètica i càncer, on s'explica la relació que hi ha entre aquests així com l'existència de gens repressors de tumors que poden causar un càncer si deixen d'expressar-se, com és el cas del gen USP9X.