dilluns, 12 de novembre del 2007

OLIMPIADES BIOLOGIA 2008

Encara que la informació disponible a data d'avuí no està actualitzada en la plana de la Uji
ací us avancem tota la informació necessària.

Les Olimpiades de Biologia tindran lloc a començaments de març ( en principi, si no es canvien les dates, el 3 de març), a les 10:00 hores en el Saló d'actes de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Les inscripcions es realitzaran del 8 al 27 de febrer de 2007 en la següent adreça: http://www.uji.es/CA/infopre/ .
Una vegada omplida la fitxa, s'enviarà per fax al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.
La fitxa de confirmació d'inscripció de cada estudiant, ha d'anar acompanyada del vist i plau del professor de l'assignatura i del director del centre.

Poden participar en l' Olimpiada de Biologia 2007 tots els alumnes de centres d'ensenayament matriculats durant el curs 2006-2007 en l'assignatura de Biologia de 2n de Batxillerat de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

L'examen a realitzar constarà de dues parts:
la primera, constarà de 50 preguntes tipus test relatives al temari de Biologia de 1r de batxillerat i de biologia de 2n de batxillerat (temes 1 al 6)
Cada pregunta tindrà quatre opcions de les quals només una és correcta. Quatre errors anul·len un encert. Les preguntes no contestades no es tindran en compte.
Aquesta part formarà el 60% de la qualificació final.

I la segona part, l'estudiant haurà de respondre una sèrie de qüestions relatives a un text d'actualitat científica biològica. Aquesta part formarà el 40% de la qualificació final.

L'examen serà anònim i durarà dues hores.
La selecció de finalistes i publicació de resultats de la Fase Local i Autonòmica serà a meitat del mes de març (12-23 aprox.)

1 comentari:

Sara ha dit...

Gràcies per la informació però si l'exàmen es anónim com poden saber qui es el guanyador?