dijous, 9 de març del 2017

La quimioteràpia ja no afecta a la fertilitat

A hores d'ara un fàrmac utilitzat per reduir el creixement d'un tumor, evita la infertilitat deguda a la quimioteràpia. Aquesta investigació realitzada en Estats Units ha aportat al món que el everolimus un fàrmac que s'utilitza quan es produeix un rebuig d'un trasplantament protegeix els ovaris de la ciclofosfamida, que és un dels fàrmacs que s'usa contra el càncer de mama i desgraciadament causa danys en els ovaris dels pacients, provocant la infertilitat.

Aquestes observacions s'han realitzat sobre ratolins femella els quals pateixen quimioteràpia i són tractats amb everolimus. S'ha pogut observar que aquests ratolins produeixen fins i tot el doble de descendència que un ratolí que només s'ofereix la quimioteràpia. A partir d'aques estudi, es vol provar en pacients de càncer de mama premenopàusic.

La quimioteràpia dificulta a la dona quedar-se embarassada i la condueix cap a una menopausa precoç. Per això a part dels altres mètodes com  la congelació dels ovòcits o embrions, el everolimus seria un altre mètode contra la infertilitat.

Amb aquest estudi s'intentara saber si pot ser aplicada a la infertilitat en general, és a dir, aquella que poden tindre les dones que no han patit càncer o també compensar els dèficits hormonals de forma neutra. Ja que a part de la fertilitat algunes dones que s'apropen a la menopausa presenten alguns canvis en la funció hormonal provocant la depressió, malalties cardíaques...

Aquestes investigacions tenen molta importància avui en dia, ja que el càncer ja ha acabat amb moltíssimes persones, les quals ja no han pogut tindre descendència i és bona notícia saber que almenys ja no afectara la fertilitat. A poc a poc esperem que aquests fàrmacs actuen favorablement sense produir cap complicació i que una dona que haja patit càncer de mama puga quedar embarassada igualment.

Aquest estudi esta relacionat amb el tema de les mutacions i manipulacions genètiques de 2º de batxillerat

Font de la notícia ací