diumenge, 24 de febrer de 2013

Els trets genètics de l'alcoholisme en dones per primera vegada.

Notícia extreta de SINC

Entre un 2 i un 20% dels espanyols s'estima que abusen d'un consum elevat d'alcohol, aquesta acció pot repercutir en dotacions genètiques que poden donar una major susceptibilitat a l'alcoholisme. Un grup d'investigadors han determinat la freqüència de variants genètiques en la població espanyola relacionades amb l'alcoholisme i la seva incidència tant en persones amb un fort consum d'alcohol, com amb dependència d'aquest. Van estudiar diferents variants genètiques entre la població espanyola donant com a resultat una significativa xifra en l'abús de l'alcohol, i per primera vegada també es va determinar en dones.

Aquest estudi va ser realitzat en homes que ingerien 70 g / dia d'alcohol i 42 g / dia en dones. Aquesta investigació analitza gens codificadors d'enzims que es veuen implicats en el metabolisme de l'alcohol i gens que codifiquen receptors i enzims relacionats amb el sistema dopaminèrgic.

Els consumidors que siguin homes, fumadors, grans consumidors de carn i poc consumidors de fruita i vegetals, amb professions poc educacionals i físicament inactius, tenen un alt risc amb relació al consum perjudicial d'alcohol. Fins ara la població espanyola ha estat estudiada amb unes mostres petites i amb molt poques dones, per aquesta raó els resultats dels estudis anteriors de pacients amb dependència no són tan concloents. Gràcies a l'àmplia participació del sexe femení en la mostra ha permès associar per primera vegada algunes d'aquestes variants genètiques amb un alt consum d'alcohol en dones. Els resultats relacionats als gens metabòlics van ser publicats a la revista Addition.

És de vital importància seguir investigant en qualsevol aspecte de la ciència, l'alcoholisme és un problema molt present en el nostre país per això hem d'intentar eradicar el problema mitjançant estudis i investigacions que ens ajudin a eliminar poc a poc aquest gran problema.