dijous, 28 de febrer de 2013

Mesures contra els terratrèmols al Japó


Sempre que ocorre un desastre natural com pot ser un terratrèmol cal activar diverses mesures per part del equips de rescat. Als llocs que aquests fenòmens es produeixen amb certa constància en la majoria dels casos existeixen bones mesures tant mesures a nivell de prevenció, com mesures predictives. Una vegada el terratrèmol ha ocorregut el que cal és garantir la seguretat a la població per tal que el caos no desenvolupe un desastre encara major. Així a països com el Japó un dels que més risc sísmic té, el govern sempre tracta de tindre un pla d'evacuació eficient i els mitjans necessaris per a poder atendre a totes les persones afectades per aquest fenomen.

Quan al 2011 va ocórrer al Japó l'accident nuclear de Fukushima va quedar demostrat que aquest és un país que té bones mesures per a poder actuar no en contra del fenomen però si per a fer-lo menys catastròfic.
Un article del diari El Mundo del 14 de Març a l'any 2011 diu que el país asiàtic no obstant el fet de viure sempre baix amenaces sísmiques és el que millor prepara a la població per a fer front. Aquesta preparació, però, no és només cap a la població sinó que també ja que invertir-hi en centres de predicció sísmica per a que com va ocórrer en aquest cas les alertes es produisquen amb el temps suficient per a poder actuar activant les mesures de prevenció i els plans d'evacuació corresponents.

Però tot no es actuar-hi només en el moment que el sisme esta ocorreguent, també ja que aplicar mesures de prevenció com per exemple la preparació del edificis en la seua construcció. A més a més, com ja hem dit abans la educació ciutadana davant d'aquestos casos és (desde el meu punt de vista) un dels punts més importants per a què en eixos moments de desesperació no tinga que haver-hi cap encarregat de donar instruccions.