dimecres, 6 de febrer de 2013

Primer pas per tractar un dels càncers hepàtics més agresius

Per veure la notícia completa: El País 5 de febrer de 2013


L’ Institut d’Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer ha afirmat que una de les classes de càncer de fetges més agressives (el colangiocarcinoma hepàtic), ja no és un tumor desconegut.
En les primers resultats de l’estudi, es posa la base per al tractament farmacològic per aquesta malaltia, ja que en les últimes dècades s’ha doblat el nombre de malalts.

L’estudi es va realitzar amb 150 mostres d’aquest tumor de tres centres pioners en l’estudi d’aquest càncer: El National Cancer Institute en Milan, el Mount Sinai de Nova York i el Clínic de Barcelona.

Cèl·lules d'un càncer hepàtic

Llovet, un professor de ICREA, destaca d’importància d’aquest avanç, ja que el 30% dels tumors son extirpables, encara aixins als 15 mesos pot tornar a parèixer. A la resta de pacients se’ls està aplicant tractaments com quimioembolizació y radiofreqüència.  

El començament d’aquest estudi ha sigut perquè és molt agresiu i “orfe”. Dintre de 3 anys s’espera fer les primeres proves de drogues en animals, financiat amb 1.200.000 euros per l’associació de Catalunya contra el càncer. Es preveu que els tractaments seran vàlids per a tot tipus de classes de CCI. El CCI és un tumor que afecta poc a la població a diferència d’altres classes de càncer de fetge, però en els últims anys s’ha doblat el nombre de casos. En Espanya ja s’arriba fins als 4000 malalts de càncer de fetge, dels quals el 10% són de CCI.

També cal destacar ja que són importants altres càncers com el de pulmó, pròstata, i colon que en E.U han reduït el nombre de casos en un 30% mentre que el càncer fetge ha augmentat fins un 47%.