dissabte, 23 de febrer de 2013

Un pèptid enganya al sistema immunitari per introduir nanopartícules en el organisme


 Notícia publicada en la revista virtual SINC

El sistema inmunitari destrueix a bacteris, virus i també a nanopartícules o a dispositius com els marcapasos. Un estudi realitzat per la Universitat de Pensilvania ha creat un pèptid que permet introduir substàncies en el organisme sense que siguen detectades i destruïdes pel sistema inmunitari.

Un dels autors del treball, afirma que este pèptid tindrà gran aplicacions, sobretot en el subministrament de fàrmacs per al tractament de tumors. En este treball intenten que dispositius terapèutics, o les nanopartícules que subministren medicaments no causen una resposta inmunitaria en el sistema.

Macròfag en el moment de destrucció de bacteris

 Els macròfags, part del Sistema inmune, no deurien atacar a cèl·lules del propi cos, però aquestes tenen marcadors que informen als macròfags de que no se’ls han de menjar. Mitjançant aquest desobriment han intentat buscar estos marcadors per a que ataquen i mengen a les partícules no desitjades. ¡No me menges!