diumenge, 24 de febrer de 2013

La OMS demana més investigació sobre certs tòxics presents en aliments i productes


Notícia extreta per el periòdic digital de EL MUNDO, el 20 de Febrer de 2013.

                                       
                             Cartell publicitari del DDT, un insecticida utilitzat en el segle XX.


Un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i la Organització Mundial de la Salud (OMS) adverteix sobre un increment en la exposició humana de substàncies tòxiques que alteren la funció endocrina, per això han defensat la importància de realitzar estudis més concrets i exhaustius sobre les conseqüències dels disruptors endocrins (EDC) en la salud i el medi ambient.

Molts dels EDC són compostos naturals, però també n'hi han de sintètics, com els que trobem en alguns aliments (additius o contaminants), els pesticides, alguns components electrònics i els cosmètics.


El article de les Nacions Unides, que és el més complet sobre els EDC realitzat fins ara, senyala algunes relacions entre l'exposició i diversos problemes de salud, propiciats per aquests agents tòxics que augmenten les possibilitats de patir criptorquidia, càncer de mama, pròstata i tiroides i dificultats per al correcte desenvolupament del sistema nerviós de xiquets fent que apareguen problemes d'atenció i hiperactivitat.

El conjunt de l'informe formula una sèrie de recomendacions per a millorar el coneixement sobre aquestes substàncies químiques i disminuir els riscs de malalties:


  • Creació de mètodes analítics més complets per a identificar altres possibles compostos, els seus origens i les seues víes d'exposició.
  • Augmentar la investigació. Es necessiten més xifres i dates científics per a identificar els efectes de diferents barrejes de EDC als que els humans i els animals están cada vegada més exposats.
  • Identificar les fonts d'aquests agents tòxics presentes en productes, materials i bèns, que actualment són desconegudes o insuficients.
  • Incrementar la colaboració i l'intercanvi d'informació entre els investigadors i els països.

En la meua opinió crec que és molt important realitzar investigacions sobre aquest tipus de substàncies ja que poden perjudicar a llarg plaç la nostra salud, augmentant les possibilitats de patir malalties i altres conseqüències que encara són desconegudes. 

Us deixe amb un vídeo molt interessant sobre els EDC, per a ajudar-vos a entendre millor com funcionen aquests i com afecten al nostre cos.

Aquesta notícia estaria relacionada amb el temari de biologia humana, i més concretament amb el sistema endocrí que estudiarem més endavant.