divendres, 16 de maig de 2008

DESCRIPCIÓ D' UN PAISATGE

El paisatge que he elegit per a descriure està basat en el paisatge número 13.39 de la pàgina 392 del nostre llibre de text. És un paisatge de Menorca.

COMPONENTS DEL PAISATGE

Un dels components abiòtics és el relleu, aquest paisatge consta d' un penya-segat, les activitats humanes són condicionades per la forma del relleu.

En quant a la litologia, les roques són de tipus calcari.

Quan parlem del clima o les condicions atmosfèriques, aquest és un clima temperat, en què el cel està sense núvols i d' un color blau.

L' aigua és un element que crida l' atenció, és un element molt important en aquest paisatge, es tracta d' una aigua lenta encara que talla en oles al xocar amb el penya-segat, està en estat líquid i és salada.

ELEMENTS VISUALS DEL PAISATGE

S' observa un contrast de colors entre el blau clar del cel i el blau fosc de la mar i el color blanquinós del penya-segat. Cal destacar també el color blanc de l' aigua en les zones de xoc.

Referent a la forma, podem assenyalar la forma més o menys abrupta del penya-segat. Assenyalem la línia de l' horitzó.

Quant a l' escala podem assenyalar que té un efecte distància. La configuració espacial del tipus encaixat.

CLASSIFICACIÓ DELS PAISATGES

  • Paisatge com a geosistema: paisatge on predomine els components abiòtics sobre els biòtics.

  • Localització geogràfica: mar.

  • Funcionalitat o ús del paisatge: paisatge natural, que amb prou feines pateixen l' activitat humana per les seues difícils condicions per a la vida en ells.

  • Estat actual del paisatge: paisatge en equilibri, on l' erosió, la influència i els impactes humans són mínims.
IMPACTES PRODUÏTS EN EL PAISATGE
Aquest paisatge no presenta cap impacte, a causa de la no intromissió de l' activitat humana.
ÀNALISI DE L' IMPACTE
  • Qualitat visual: paisatge excel·lent o molt bo ja que no s' ha produït cap impacte a causa de la no intervenció humana.

  • Fragilitat: paisatge molt fràgil ja que en el moment en el que es produisca un impacte, serà molt notable.

2 comentaris:

marta ha dit...

Buen trabajo Iris! Tu post me ha servido de hacer un repaso de un ejercico que caerá seguro en el examen, así que me ha venido muy bien para repasar y tener más claras algunas anotaciones sobre la descripción de la imagen.

lledo ha dit...

Este tipo de post aunque no te da noticias nuevas siempre te ayuda para repasar para el examen, asi que gracias Iris.