dimarts, 13 de maig de 2008

EL RECICLATGE

La fabricació de paper és una de les indústries en més repercussions negatives al medi ambient, i amb un alt cost energètic. El consum d’aigua és del ordre de 100-300 m3 per cada Tona de paper produïda.La contaminació atmosfèrica és equivalent a la produïda per una població de 10 milions d’habitants.
És molt contaminant i esgota els recursos naturals limitats, com els boscos.Una de les fase més contaminants és el blanqueig de paper al emprar compostos clorats. Formant els organoclorats essent molt greus per els humans i per la vida en general, produint greus malalties. Si per blanquejar el paper s’utilitza l’oxigen i el peròxid d’hidrogen es respeta l'entorn.Moltes d’aquestes aigues contaminades van els rius i a la mar. El simple fet de reciclar és contribuir a salvaguardar la vegetació tan necessari per purificar l’aire que respirem, regular les plujes, de impedir l’erosió del sòls i en definitiva mantenir els ecosistemes en equilibri.


¿Qué hem de fer nosaltres?
Reduir el consum de paper.
Reutilitzar el paper per les dues cares.
Emprar productes fabricats en paper reciclat.
Separar el paper i cartó usat.
Emprar correctament els contenidors de recollida selectiva


fuente

1 comentari:

marta ha dit...

Doncs sí, reciclar és una de les tasques que esta al nostre abast i que hauriem de complir. Perque per a fabricar paper fa falta la tala de molts boscos i això suposa un problema important per al medi ambient, la deforestació, més de totes les seues repercussions. Per això, allò que pugam fer per millorar el medi ambient, o ajudar a que no empitjore, hem de fer-lo. Aixina que a RECICLAR!