dimecres, 16 de novembre de 2011

Augmentaràn els ecosistemes àrids

Estudis de la Universitat Complutense de Madrid han predit els canvis d'espècies de arbres a causa del calentament global. L'augment de la temperatura provocarà un medi més àrid afavorint les espècies més perennes i els encinars, en canvi les espècies adaptades al fred i la humitat perdràn terreny i disminuiràn notablement. Aquesta notícia mostra el desequilibri i l'alteració de la biodiversitat a causa de l'acció humana, els investigadors ja estan pensant maneres de evitar aquests desiguals que poden ocòrrer dins de 30 o 40 anys.

1 comentari:

Denis Stefanovici ha dit...

Esta noticia es muy interesante, ya que puede causar graves problemas para el medio ambiente, debido a que la vegetación realiza un papel fundamental en nuestro planeta mediante la fotosíntesis. Si por el cambio climático aumentan las zonas áridas, supondría una disminución de la vegetación. Por lo tanto debemos ser consciente de los muchos graves problemas que puede causar el cambio climático, ya que aparte de este existen muchos más.