dilluns, 14 de novembre de 2011

L'efecte jo-jo

Un article anomenat Mantener el peso tras adelgazar publicat en la revista Investigación y Ciencia el dia 13/01/11 assegura certes hormones influeixen molt a l'hora d'agafar pes després d'haver-lo perdut. Aquest fenomen és anomenat efecte jo-jo, ja que una persona pot guanyar i perdre pes alternativament diverses voltes.
L'article fa referència a un estudi en el qual s'ha trobat una vinculació entre la recuperació de pes i la presència de les hormones de l'apetit, la leptina i la grelina. És més, els resultats varien depenent del sexe, així, la grelina es troba més vinculada als homes mentre que la leptina a les dones.
El tema que tractat aquest article està molt fortament lligat a la unitat de la dieta que hem estat estudiant en classe de biologia humana. Demés, ací és dóna una puntualització que acaba de complementar el contingut del tema de la dieta, ja que encara que es mantinga una dieta equilibrada, l'efecte jo-jo pot donar-se igualment gràcies a aquestes hormones.

En la meua opinió, només hem resta dir que estic d'acord en el text al senyalar que aquest descobriment pot resultar molt útil per fer una dieta personalitzada a través de l'estudi dels nivells d'aquestes hormones.

1 comentari:

Rafa Dep.BioGeo ha dit...

Ja tenim un post d'un nivell un pelin més elevat, que parla de la dieta, i del gran problema que tenen les persones que tornen a adquirir el pes que havien perdut durant el periode que havien fet dieta.
Es veritat, que posssiblement, controlant (bloquejant) l'eixida a la sang de la grelina, probablement s'evitaria tornar a augmentar de pes. En això estan els investigadors, de la mateixa manera que consideren que de l'estudi dels nivells de les dues hormones que has mencionat, es poden treure conclusions sobre si hi haurà més io menys probabilitat de tornar o no a un sobrepes.