diumenge, 20 de novembre de 2011

NOU MECANISME D’ESPECIALITZACIÓ D’UNA CEL•LULA

Aquesta noticia publicada el 10 de Novembre de 2011 en la revista Investigación y Ciencia, parla d’una investigació en la que els científics van poder observar que una cèl·lula especialitzada podia convertir-se en altra diferent sense tindre que passar durant aquest canvi per cèl·lula mare. A aquest mecanisme l’han anomenat transdiferenciació. Dins d’aquest procés van veure que la proteïna C/EBPα té una funció molt important dins d’aquest.
Per a la investigació, van agafar cèl·lules del sistema immunitari i llavors van ser quan van veure que un leucòcit es podia transformar en un macròfag per una transformació directa, la transdiferenciació.
Com a resultats d’aquesta investigació van obtenir que hi ha dos tipus de mecanismes per els quals una cèl·lula especialitzada pot convertir-se en una altra. Un ja conegut, la desdiferenciació, que es un procés en el qual a partir de els factors de transcripció (proteïnes que regulen la transcripció de gens) una cèl·lula especialitzada es converteix en cèl·lula mare per a després a través del procés de diferenciació (procés invers a la desdiferenciació) pot transformar-se en una altra cèl·lula especialitzada. I l’altre mecanisme que va ser el que ells van obtenir de la investigació, la Transdiferenciació, un procés molt més directe.
El descobriment d’aquest nou procés podria servir per a les teràpies cel·lulars, ja que la trandiferenciació pot aplicar-se a tots els teixits d’un organisme.
Aquesta noticia té relació amb el temari de biologia ja que tracta de proteïnes que tenen una funció rellevant en aquest procés, i el la funció i especialització de les cèl·lules.

1 comentari:

Laia Alegre ha dit...

Aquesta em pareix una notícia molt interesant i que pot suposar un gran avanç tant en medicina com en biologia que ens permet conèixer més sobre el funcionament de l'organisme, per, així, poder fer importants avanços médics.

Buscant més informació sobre la proteïna que intervé en aquests procés, C/EBPα, he trobat un article en el qual s'explica com aquesta prteïna, juntament amb el factor de transcripció CCAAT que actua com a potenciador d'aquesta, és necesària per a la diferenciació dels preadipòsits blancs en adipòsits madurs, però, curiosament, no ho és per a la diferenciació del teixit adipòs marró.