diumenge, 27 de novembre de 2011

GEN DEL SUÏCIDI

Aquesta notícia ens mostra que un estudi ha trobat un gen que està vinculat a la conducta suicidia. És clar que el que fa que una persona arribi al suïcidi són els esdeveniments que marquen la seva vida. Però aquelles persones que presenten una configuració determinada en el gen BDNF són més propensos a deixar-se portar per la desesperació i per tant llevar-se la vida. Ja s'ha demostrat que el gen BDNF està involucrat en el desenvolupament del sistema nerviós, i és per això que s'ha descobert que està implicat en el comportament suicidia.
La investigació consistia a estudiar a persones que tenen algun trastorn mental, i  van descobrir que les persones que posseïen certa variant genetica teníen un major risc de conducta suicidia que les que no posseïen aquesta variant. De 3352 persones, 1202 tenín antecedents de conducta suicidia. Aquest estudi va ser dut a terme per un equip de cienntífics del Centre per a l'Addicció i la Salut Mental a Toronto.
Els resultats d'aquesta investigació, poden conduir al desenvolupament de tractaments per a aquest gen amb la finalitat d'ajudar a prevenir el suïcidi, es podria realitzar un test genètic per la detectar a les persones amb tendència al suïcidi, o també es podrien realitzar fàrmacs per modificar l'activitat del gen.

1 comentari:

Laia Alegre ha dit...

El decobriment del gen mencionat en aquest post em resulta molt important, ja que es podria portar a la pràctica per tal de prevenir possibles suïcidis a través de l'administració de fàrmacs, com bé esmenta Alba en el post, que controlara la manifestació d'aquest gen.