dimarts, 15 de novembre de 2011

Espanya el segon mes ruidòs?

Es considera que Espanya es el segon país del món amb més soroll, el primer Japò, i al comprovar els nivells es va vore que moltes ciutats i zones d'Espanya superaven els nivells de decibels recomanats per la OMS. El soroll o contaminació acústica en aquest cas, provoca danys físics i psicològics com l'estrèss i el soroll nocturn no deixa moltes vegades conciliar la son a alguns veïns. Un equip de "el Escarabajo Verde" està utilitzant mapes de soroll per vore les zones més afectades i buscar, segons la notícia, una ja difícil solució.

2 comentaris:

manuel ha dit...

Esta contaminación acústica es muy nociva a largo plazo para las personas así que se tendría que reducir el ruido aunque es muy difícil conseguirlo.

Delia Cerlinca ha dit...

Tot i que sóm concients que la principal causa de la contaminació acústica és l'activitat humana, pense que una adequada manera de solucionar una mica aquest problema seria respectar un seguit de límits per a regular i classificar l'incompliment de la llei a una escala de faltes.