dissabte, 26 de novembre de 2011

Es troba la causa de la fibril·lació auricular

La fibril·lació auricular és la arítmia cardíaca més freqüent en la població, ja que la pateixen entre 70 i 210 milions de persones menors de 70 anys i més de 560 milions de persones majors de 70 anys. No obstant això, el seu origen encara no es coneix amb seguretat.

Una notícia publicada en la pàgina web Sinc amb el nom Un gen provoca la arritmia cardíaca más frecuente entre la población el día 13 de juny de 2011 assegura que el gen Pitx2 juga un paper fonamental en l'aparició d'aquesta infermetat basant-se en un estudi amb ratolins realitzat per la Universitat de Jaén (UJA), a través del qual s'ha trobat una relació directa entre aquest gen i la fibrilació articular.

A més, també s'han trobat unes molècules molt menudes (amb tan sols 22 nucleòtids) que no produeixen proteïnes i que s'uneixen a les cadenes d'ARN. Açò, significa un gran avanç en el tractament de malalties cardíaques, ja que, gràcies la seua mida tan reduïda, aquestes moècules són capaços d'introduir-se en una cèl·lula i canviar la seua funció.

Un altre apartat que tracta la notícia és si aquest fet també afecta els ventricles, però en aquest apartat les opinions són diverses i encara no s'ha aplegat a ninguna conclusió.

Aquesta notícia es pot relacionar amb el tema de genètica que veurem més endavant en l'assignatura de biologia.