diumenge, 27 de novembre de 2011

La polaritat del teixit epitelial i el càncer

Un article publicat en la revista Investigación y Ciencia publicada en l'edició d'octubre de 2011 per Fernando Martín Belmonte ha trobat una relació entre el teixit epitelial i la formació de tumors.

Per ser més exactes la relació estaria determinada per la asimetria o polaritat que té aquest teixit, la qual bé donada, sobre tot, per la diferenciació de dos membranes (apical i basolateral) i els orgànuls citoplàsmics (aparell de Golgi, centrosomes,...). A més, la genètica també juga un paper essencial en aquesta polaritat.
 
Per altra banda, les unions cel·lulars també resulten essencials per a la polaritat del teixit epitelial. Aquestes unions són degudes, en gran mesura, als complexos moleculars de polaritat que són un conjunt de molècules que faciliten la formació de capes polaritzades i l'adquisició de formes tridimensionals.
Finalment, el tràfic de vesícules i el citoesquelet també augmenta la seua asimetria (conferint-li cohesió i adhesió).

Aquestes són les característiques que confereixen al teixit epitelial la seua polaritat, però l'origen d'aquesta és degut a la divisió asimètrica de les cèl·lules mare a l'hora de formar nou teixit epitelial. Aquesta diferenciació és fonamental per al desenvolupament de l'organisme, i la pèrdua d'aqueta li confereix a les cèl·lules epitelials característiques tumorígenes.

Aquesta associació entra la pèrdua de la diferenciació del teixit epitelial i la progressió tumoral, obri, sense dubte, una nova via d'investigació cap a la cura del càncer.

Sols hem resta dir que aquest article es pot relacionar amb el tema de teixits que hem donat en l'assignatura de Biologia Humana, on hem pogut estudiar i veure al microscopi aquest tipus de teixit.