divendres, 11 de novembre de 2011

Una funció per l'ADN "basura"

En els vertebrats tan sols el 5% del seu ADN es codifica. Per això només una petita part del genoma conté gens que generen ARN i per tant que transmeta la informació desde l’ADN als mecanismes encarregats de la síntesi de proteïnes. La resta estava considerat fins ara com ADN "basura", és a dir, que no s’utilitzava. Pero ara s’ha observat que aquestes regions són importants ja que controlen el moment, la quantitat i el lloc de la transcripció genètica


A partir d’un estudi, s’ha creat el complex Iroquois, que és un mapa de les zones reguladores de l’ADN. Aquest conté informació essencial per a la formació tant de teixits com d’òrgans, però sobretot en el desenvolupament dels embrions vertebrats.
Aquest estudi ens dona una nova visió de l’ADN "basura", ja que per fí s’ha trobat la seua funció; és la causa de la transcripció de l’ADN. El fet de que hi haja una interacció física entre les regions reguladores i els gens del complex, explica la formació d’aquest complex.
A més, s’ha identificat una estructura tridimensional en el complex Iroquois, formada per dos gens junts i un altre més allunyat. Açò explica que els elements reguladors actuen sobre uns gens més que sobre altres.
Abans només es considerava important un 5% del nostre ADN, però gràcies a l’estudi que ens mostra aquesta notícia s’ha demostrat que tot ell és molt important.