divendres, 11 de novembre de 2011

La taumatina

Fins ara, s’havia considerat com a causa principal de l’al·lègria a les bresquilles la proteïna Pru p 3 que s’encarrega de la tranferència dels seus lípids. Però, estudis realitzats han demostrat que són les taumatines la principal causa de l' al·lèrgia a les bresquilles.

En concret es tracta de tres isoforms que perteneixen a la seua família.
Per identificar aquests isoforms es va utilitzar el mètode de l’electroforesis i també es va analitzar el comportament d’alguns pacients que tenien aquesta al·lèrgia.
Es va extraure la seua seqüència amino terminal, la seua massa molecular y es va analitzar la seua activitat enzimàtica (b-1,3-glucanasa).

L’Universitat Politècnica de Madrid amb alguns hospitals españols han recomanat que aquestes proteïnes deuen incloure’s en el diagnòstic de rutina al·lèrgica ja que es tracta d’al·lèrgens molt importants.
La seua capacitat al·lèrgica es va determinar en unir immunoglobulina responsable de les reaccions al·lèrgiques, amb assajos per a capturar antigens i proves cutànees en pacients al·lèrgics a la bresquilla.
D’aquesta manera es van identificar i purificar dos taumatines de la bresquilla (Pru p 2.1 y Pru p 2.2) mentre que la tercera va ser clonada (Pru p 2.3) i produïda com una proteïna recombinant en un sistema de llevat. Aquestes tres formes van ser caracteritzades com a taumatines amb una tècnica analítica per a detectar proteïnes específiques en una mostra determinada. Totes aquestes van mostrar activitat b-1,3-glucanasa.

Aquests tres isoforms van donar positiu en les proves realitzades i es va observar com estaven presents al 50% en els pacients al·lèrgics a les bresquilles.

Aquesta noticia confirma que les taumatines són els principals causants de l’al·lèrgia a la bresquilla.