dissabte, 21 de febrer de 2009

El canvi climàtic a casa nostra


Aquests posts tractaran sobre un llibre, "El canvi climàtic a casa nostra" de Mª Josep Picó, periodista i directora de la revista de natura Nat.

En l'introducció, l'autora tracta el tema del canvi climàtic com el principal problema ambiental que ha acavat eclipsant els altres problemes ambientals en els mitjans de comunicació. Però aquesta divulgació tan catastrofista a vegades, impulsa que el procés es perceba com ineludible i impossible d'aturar, cosa que provocarà que no es prenguen totes les mesures necessàries per fer-li front amb totes les garanties. També cal advertir que aquestes mesures s'han de prendre amb rapidesa ja que l'ús i abús que fem del territori i del recursos naturals agreujaran les conseqüències d'aquest escalfament planetari.


1.HEM DE CREURE EN EL CANVI CLIMÀTIC?

Amb aquest primer capítol l'autora ens demostra amb gran quantitat de dades que el canvi climàtic és una cosa real i que realment es provocat pels humans.

Cal dir que la temperatura mitjana superficial del planeta es va incrementar 0,74 ºC entre el 1906 i el 2005. A més l'increment a Europa ha estat supertior a la mitjana mundial amb 0,95 ºC. Les causes són principalment els gasos d'efecte hivernacle procedents sobretot de l'ús de combustibles fòssils que absorbeixen part de la radiació terrestre i emten radiació infrarroja en totes direccions afavorint aixi la consevació de calor a la Terra.

Amb tot això, les previsions de l'ONU adverteixen que la temperatura mitjana planetària pot incrementar-se aquest segle entre 1,1 i 6,4 ºC, alhora que el nivell de la mar pujaria entre 18 i 59 cm. Unes dades impactants que afectarien en gran mesura molts territoris.


2. L'EVOLUCIÓ DEL TEMPS AFAVORIDA PELS HUMANS

Amb aquest capítol l'autora remarca que és molt difícil descriure l'evolució climàtica ja que està vinculada a factors que encara desconeixem com la quantitat d'emossions, la demanda d'energia, les fonts renovables, els avanços tècnològics, etc...

També ens parla molt sobre el clima a la nostra comunitat i de la influència de la Mediterrània sobre aquest suavitzant les temperatures i augmentant en un 20% les precipitacions.

2.1. L'ascens tèrmic

Segons les previsions de l'ONU les precipitacions al nostre entorn el reduiran amb períodes de sequera més extensos. Com també es preveu una mediterraneïtzació del nord de la península Ibèrica i d'una africanització a la meitat sud i la franja mediterrània. Però sempre el canvi de temperatures sera més suau prop del Mediterràni que a la resta del món.

Parlant de temperatures, l'Organització Meteorològica Mundial va concloure que els anys 1995-2004, excloent el 1996, van ser els més càlids del del 1861. A la Comunitat Valenciana passa el mateix que a nivell mundial i la tendència continua ascendent.

2.2. Incidència en la biodiversitat

Els efectes en la biodiversitat són bastant notoris, per exemple a Catalunya l'arribada de la primavera s'ha avançat i la de l'hivern s'ha retardat de manera que el període vegetatiu s'ha perllongat uns 5 dies cada dècada els últims 50 anys.

En quant a la biodiversitat animal l'escalfament provoca canvis en l'inici de l'activitat, la reproducció i la migració, desajustos entre depredadors i preses, etc...

El medi marí es el que es veu més afectat, sobretot el fitoplàncton i els esculls coral·lins per culpa del canvi en l'acidesa provocada pels gasos contaminants dissolts en l'aigua i el canvi de temperatura d'aquesta. Altra mostra d'aquests canvis és la presència de marees roges per la contaminació de l'aigua i les plagues de meduses causades perquè la tempratura de la costa es similar a la de la mar oberta i la falta de depredadors.


2.3. Incertesa del patró de precipitacions

És molt difícil predir les precipitacions futures però si es té segur que l'evolució pluviomètrica a Catalunya podria no canviar significativament, però que la C.V. poden augmentar les èpoques de sequera extrema amb totes les conseqüències pertinents.

2.4. Esdeveniments extrems

No es pot assegurar que aquests esdeveniments climàtics hagen augmentat però si ha crescut la vulnerabilitat davant dels agents atmosfèrics a causa d'una incorrecta utilització del sòl. Per exemple, els ciclons mediterranis tendeixen a ser més escassos, però quan es produïsquen podran assolir una intensitat més gran. Com també els tornados menuts que ultimament s'observen, l'evolució dels quals és impossible de predir.

Per últim cal dir que hi augmenta cada vegada més el risc de desertificació al nostre territori a causa de la separació entre sequeres i pluges torrencials, i els cada vegada més freqüents incendis forestals.


Amb tot això penso que el clima està sufrint grans canvis i que s'ha d'actuar com més prompte millor ja que els dies de la Terra tal com ara la coneixem estan comptats per això cal prendre mesures per a disminuir l'impacte d'aquests canvis i poder mantindre la Terra.

Enllaços d'interès:
-Informe de síntesi sobre el canvi climàntic (2007) de l'IPCC. açi
-web de l'IPCC. açi
-calentament global (wikipedia). açi
-entrevista a l'autora sobre el llibre i el tema que tracta(video youtube). açi