dilluns, 17 de novembre de 2008

Nova tècnica per amortir sorolls molestos

El soroll produït als aeroports, provoca problemes medioambientals. Així doncs, les aeronaus queden obligades a executar procediments que ajuden a amortir el soroll durant l' enlairament o l'aterratge.Ingeniers de l'Institut d'Investigació del Georgia Tech (GTRI), per tal de solucionar aquestos problemes, s'han concentrat en l'ús de materials innovadors que puguen permitir reduir el soroll. De moment, han descobert que les estructures amb formes de panal poden reduïr molt més so que els mètodes convencionals.

Hi existeixen molts tipus de materials amortidors de so, i la majoria, exploten el fet que les ones sonores ressonen en l'aire amb diferents freqüències. De la mateixa manera que l'aire bufat dins d'una botella produïx una resonància amb un to particular, una ona sonora que colpeja la superfície especial, ressonarà en certes cavitats, la qual cosa farà que es dissipe la seua energia.

En canvi, existeix un inconvenient: Els sistemes només funcionen en certes freqüències en les que poden trobar les cavitats o altres estructures en les que ressonar.
Aquesta investigació, dirigida per Jason Nadler, es va centrar en l'absorció sonora de banda ampla.
"Aquest és un mètode dirigit a la reducció del so que no depén de la freqüència o la resonància i amb aquesta estratègia, tubs paral·lels molt xicotets en un medi porós metàl·lic o de ceràmica, formen una estructura semblant a un panal que atrapa el so, independentment de la freqüència. Així doncs, ja no resonarà, sinó que les ones sonores es sumergiran dins dels canals i es dissiparan mitjançant un procés diferent, el qual inclou la interacció d'un sòlid amb un gas o altre fluid. En aquest cas, un gas, el qual contacta amb un sòlid (medi porós), i es debilita per la fricció generada. El resultat serà que les ones sonores no ressonaran, sinó que simplement, es dissiparan". Aquest nou enfocament podria rebaixar el soroll, produït pel motor d'un avió, en un 30%.


Cal recordar i destacar que, la contaminació acústica, és un dels factors que influeixen en els problemes auditius, en l'insomni, l'extrés i molts més símptomes.

Hi ha altre tipus de contaminació acústica, més... "domèstica" podriem dir. Clar que aquesta és més dificil de combatir ZZzzZZzzZ (Jeje)


Noticia publicada el 14 de novembre a electronicafacil
Spot publicitari sobre contaminació acústica-> ACÍ