dimarts, 4 de novembre del 2008

Se necessitaran dos planetes si es manté el consum d'esmesurat dels recursos naturals

La Terra ha perdut en poc més d'un quart de segle quasi la tercera part de la seua riquesa biològica i recursos. Per això, al ritme actual, la Humanitat necessitarà dos planetes en 2030 per a mantindre el seu estil de vida. La Humanitat excedeix sobre un 30% de la capacitat regeneradora de la Terra, segons va senyalar el Informe Planeta Vivo 2008

L'informe, que s'elabora cada dos anys des de 1998, assenyala que l'Índex Planeta Viu (IPV) ha disminuït quasi un 30 % des de 1970, és a dir, s'han reduït unes 5.000 poblacions naturals de unes 1.686 espècies, una tasa superior a la del 25 % de l'informe de 2006.

Aquestes pèrdues es deuen, en primer lloc a la desforestació i a la reconversió de terres als tròpics (un 50 % de descens), però, també a factors com la pol·lució, la sobrepesca i l'impacte de dics (diques) i del canvi climàtic.


L'estudi mostra que més de les tres quartes parts de la població mundial viu actualment en països que són "deutors ecològics", doncs el consum nacional ha superat a la seua capacitat biològica de regeneració.

Segons l'estudi, que ha mesurat la "empremta ecològica de la humanitat", aquestes han utilitzat una mitja de 2,7 hectàrees globals per persona, mentre que la biocapacitat dels sistemes (o la seua capacitat d’absorbir l'impacte) només aplega a 2,1 hectàrees de mitja per persona.


Vuit nacions -EEUU, Brasil, Rússia, China, Índia, Canadà, Argentina y Austràlia- contenen més de la meitat de la biocapacitat global. Però, tres d'aquestos -EEUU, China i Índia- degut a les seues poblacions i als seus hàbits de consum són deutors ecològics, amb empremtes ecològiques superiors a les seues capacitats, doncs la excedeixen, respectivament: 1.8 vegades, 2.3 vegades, i 2.2 vegades


Si tinguérem l'aportació d'un altre planeta com la Terra no tindríem cap problema, però no és així. Per tant, estem obligats a mantindre un desenvolupament sostenible, sense excedir l'ús dels recursos naturals, si volem que les generacions futures no patisquen els problemes que s'estan provocant.Més informació

1 comentari:

Elena Martínez ha dit...

Resulta increíble pensar que se necesitarían DOS planetas para compensar todos los daños causados por el uso excesivo de los recursos no renovables (como por ejemplo: petróleo o combustibles fósiles) y por las acciones nocivas para el medio ambiente (unos ejemplos de ello serian la deforestación o la contaminación). Y es que no somos conscientes de la verdadera y mala situación de nuestro planeta, vivimos inmersos en una profunda crisis ambiental, ya que a consecuencia de la explotación incontrolada que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo con el mero propósito de conseguir un crecimiento económico, se ha ido deteriorando poco a poco el medio ambiente, llegando a superar en un 30% la capacidad biológica de regeneración, dando lugar así a la gran cantidad de área productiva (imprenta ecológica) necesaria para producir todos los recursos necesarios que facilitarían la asimilación de todos los residuos generados.
Como dice Eliana en el post, la única solución a este caos sería desempeñar un desarrollo sostenible, para asegurar tanto una sostenibilidad económica como ecológica y social, satisfaciendo así las necesidades de las generaciones presentes y como consecuencia también de las futuras.